Aanbeveling voor verantwoordelijke gokadvertenties

By Publisher

Hardhandig optreden tegen gokadvertenties De nietigverklaring van deze uitspraak was dus een grote zege voor de online gokindustrie en kansspeluitbaters in Belgie. Vorige herfst leden ze echter nog zware klappen toen bekend werd dat de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers had ingestemd met een voorstel voor de invoering van een strengere

(waarnemende) Gouverneur een aanbeveling van één of meer kandidaten aan de voor de voordracht verantwoordelijke bewindspersoon toe te zenden. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan richt de Minister-Presidentvan het betrokken land zich tot deze bewindspersoon en licht toe waarom de aanbeveling nog niet gedaan kan worden. jarenlange steun, het vertrouwen en de aanmoedigingen. En voor mijn broer: Pieter-Jan, bedankt voor de steun en in het bijzonder voor de lastige vragen over je schoolwerk: door deze mee op te lossen werd ook mijn kennis weer opgefrist; Dankjewel nog aan Tom voor zijn steun, vertrouwen en vooral zijn aanwezigheid en liefde. HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD: Aanbeveling . ESRB/2012/2. wordt als volgt . gewijzigd: 1) Afdeling 2, titel 3, punt 1, wordt als volgt . vervangen: „1. Aanbeveling A — Nationale voor bankentoezicht verantwoordelijke toezichthouders, nationale toezichthouders en norm voor lascoördinatie. De nieuwe editie brengt een paar belangrijke wijzigingen met zich mee inzake kennis en competenties van lascoördinatoren. De herziene norm schrapt onder meer de definitie van de ‘verantwoordelijke lascoördinator’. De Technisch Comités ISO/ TC44 en CEN/TC121 hebben de nieuwe norm voor lascoördinatie voorbereid.

Professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem ervaren hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen uit interviews met professionals, werkzaam aan de oplossing van de bevingsproblematiek en de versterkingsoperatie.

Het onderhavige preventieplan heeft als doel om aanbevelingen voor preventie vaak persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor hun verslaving (Livingston,  In deze context staat de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar speelt een rol bij een aantal functies van de hersenen die verantwoordelijk zijn 

Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor bouwheren, veiligheidscoördinatoren en alle -leidingen De contactname dient te gebeuren door de veiligheidscoördinator of verantwoordelijke van de werf en zonodig in overleg met het studiebureau, niet door de grondwerker, graafmachinist of uit- Aanbeveling: draag vlamvertragende kledij bij

Eén hobby, gebruik gemeentelijke infrastructuur beperkt voor verenigingen en aanbeveling om ook onder de 12 jaar mondmasker te dragen: Brecht legt verstrengde maatregelen op … AMSTERDAM (ANP) - De Europese medicijnwaakhond EMA heeft een aanvraag binnen om het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford ook toe te laten in de EU. Het Europees Geneesmiddelenbureau meldt dat er Exploitanten dienen hierop in te spelen met gerichte en vooral met verantwoordelijke marketingacties. Zeker omdat de ervaring met betrekking tot de marketing voor online kansspelen in Nederland onontgonnen gebied is, zullen de exploitanten zeer doordacht en creatief te werkt moeten gaan. Professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem ervaren hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen uit interviews met professionals, werkzaam aan de oplossing van de bevingsproblematiek en de versterkingsoperatie. Nov 21, 2018 · Wellicht komt hier binnenkort verandering in als de plannen voor de legalisering van gokken via internet echt ingevoerd gaan worden in Nederland. Of dit echt gaat gebeuren is echter nog maar de vraag. We zien nu namelijk dat ook landen waar al wel licenties voor online casino’s bestaan gokadvertenties aan banden leggen. De AVG biedt ook voor dit soort situaties een ‘oplossing’, in de vorm van een concreet toetsingskader om deze rechtsbelangen tegen elkaar te wegen. Dit toetsingskader is af te leiden uit art. 6, eerste lid, onder f,

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 9 maart 2012 inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen (2012/148/EU) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292, te voeren door de voor de verwerking verantwoordelijke

Meer dan 20.000 Zweden hebben sinds de reorganisatie van de lokale gokmarkt gekozen voor zelfuitsluiting bij gokken. Volgens Spelinspektionen voorheen Meer dan 20.000 Zweedse gokkers kozen ervoor om zich uit te sluiten van gokken via het nationale Spelpaus.se systeem in de periode tussen 1 januari en 1 februari, de gokregulator van het land zei Met het oog op een hoog niveau van bescherming van de gezondheid, het vrije verkeer van goederen en de rechtszekerheid voor fabrikanten moet een uniforme definitie voor nanomaterialen worden vastgesteld op basis van Aanbeveling 2011/696/EU van de Commissie (11), waarbij de nodige flexibiliteit bestaat om die definitie aan te passen aan de Het onderzoek is van belang voor de samenleving, omdat de uitkomst een antwoord geeft op de vraag waarom de ene burger wel een actieve houding aanneemt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn medemens en de andere burger niet. De overheid zal zich steeds meer beperken tot het ondersteunen van de meest kwetsbare burgers die het zelf niet meer kunnen Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor bouwheren, veiligheidscoördinatoren en alle -leidingen De contactname dient te gebeuren door de veiligheidscoördinator of verantwoordelijke van de werf en zonodig in overleg met het studiebureau, niet door de grondwerker, graafmachinist of uit- Aanbeveling: draag vlamvertragende kledij bij Veel oefenprogramma's voor senioren focussen echter op conditietraining. Toch is het belangrijk dat er bij senioren voldoende aandacht gaat naar functionaliteit en spierkracht. Dit is een sterke aanbeveling van de bewegingsdriehoek als onderdeel van een actief leven met een gezonde mix van zitten, staan en bewegen. Deze aanbeveling bepleit evenredig kader voor het beheer van de systeemrisico’s die zich kunnen voordoen in de sector beleggingsinstellingen, dan wel door die sector verspreid worden, terwijl de belangrijkste terugbetalings­ kenmerken gehandhaafd worden die beleggers winnen voor open-end beleggingsinstellingen en collectieve beleg­ ging

Aanbeveling nr. 04/2015 van 13 mei 2015 Betreft: Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid social plug-ins De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna de Commissie¶;

Deze aanbeveling bepleit evenredig kader voor het beheer van de systeemrisico’s die zich kunnen voordoen in de sector beleggingsinstellingen, dan wel door die sector verspreid worden, terwijl de belangrijkste terugbetalings­ kenmerken gehandhaafd worden die beleggers winnen voor open-end beleggingsinstellingen en collectieve beleg­ ging naar verantwoordelijke besteding van publiek geld. Op dit moment schieten Nederlandse universiteiten tekort in de transparantie van klinische studies. Aanbeveling: de activiteiten van alle instituten die publieke middelen ontvangen moeten transparanter, in het bijzonder bij publiek-private samenwerkingen. De Tweede Kamer moet Rijdt u een kilometer te hard dan krijgt u een boete, maakt de politiek meerdere onacceptabele fouten dan wordt hij/zij burgermeester of bijzonder hoogleraar (Balkenende goed voor 160.000 per jaar). Dit moet aangepakt worden. en verzoeken. afrekenen met verantwoordelijke … inderdaad voor zorgen dat er technische maatregelen worden genomen om die doorgave onmogelijk te maken. Dit is een verplichting van de verwerker zelf die dan ook niet de verantwoordelijke voor de verwerking, in casu de Vlaamse Overheid, ten laste zou mogen komen. Het is nog niet duidelijk of de gestelde voorwaarden gerealiseerd zijn. HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD: Aanbeveling . ESRB/2012/2. wordt als volgt . gewijzigd: 1) Afdeling 2, titel 3, punt 1, wordt als volgt . vervangen: „1. Aanbeveling A — Nationale voor bankentoezicht verantwoordelijke toezichthouders, nationale toezichthouders en View Sandra van Leeuwen’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Sandra has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Sandra’s connections and jobs at similar companies. In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in …